Sløfning af olietank

En nedgravet villaolietank, som du tager varigt ud af brug - f.eks. ved overgang til anden fyringsform - skal tømmes og afblændes eller graves op


Ved afblænding skal følgende foretages: 

•  Tanken skal bundsuges for olierester,

•  Påfyldningsstudsen skal skæres af under jordhøjde og afprobbes med slutmuffe,

•  Udluftningsrøret skal skæres af under jordhøjde og afprobbes med slutmuffe,

•  Olietanke i kørselsarealer eller tæt ved, bør enten sandfyldes eller opgraves,

•  Ejendommens ejer eller den ansvarlige for afblænding af olietanken skal udfylde et elektronisk Afmeldingsskema , sammen med oplysning om fremtidig opvarmningsform.

Når du fjerner en nedgravet tank:

•  Miljøafdelingen skal syne tank og udgravning inden udgravningen fyldes og tanken bortskaffes. Vi skal bede dig om at kontakte Miljøafdelingen ved at ringe eller e-maile et par dage inden tanken opgraves.

•  Ejendommens ejer eller den ansvarlige for afblænding af olietanken skal udfylde et elektronisk Afmeldingsskema, sammen med oplysning om fremtidig opvarmningsform


En overjordisk eller indendørs villaolietank, som du tager varigt ud af brug
- f.eks. ved overgang til anden fyringsform - skal afblændes


Ved afblænding skal følgende foretages: 

•  Tanken skal bundsugning for olierester,

•  Påfyldningsstuds skal afproppes med slutmuffe.

•  Rørføringen skal afmonteres.

•  Ejendommens ejer eller den ansvarlige for afblænding af olietanken skal skal udfylde et elektronisk Afmeldingsskema , sammen med oplysning om fremtidig opvarmningsform.


Alt dette tilbyder vi, at tage os af - ring og hør mere!

Til forside
Vi er medlem af Tekniq - installatørernes organisation

SEBASTIANS VVS-TEKNIK

BALLINGVEJ 70 ▪ 7800 SKIVE

TELEFON: 30 95 54 65

SEBVVS@GMAIL.COM

CVR: 35397876

Vi er medlem af Gasmester - Garanti for kompetent rådgivning og godt håndværk